Здравейте

Ние сме екип от млади хора обединени от идеята за създаване на домашен уют посредством уникалните идеи и визия на всеки един от нас. Ето защо сме концентрирали нашето внимание върху проектиране и производство на индивидуални проекти за интериорно и екстериорно мебелно обзавеждане. Така че ако ни позволите да реализираме комфорта на вашите идеи ще останете приятно изненадани от срока, качеството на изработка и цената на поръчките при нас.

(default) 8 queries took 7 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `categories`12121
2DESCRIBE `photos`881
3DESCRIBE `products`10101
4DESCRIBE `i18n`661
5SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `photos` AS `Photo` LEFT JOIN `products` AS `Product` ON (`Photo`.`product_id` = `Product`.`id`) WHERE `Photo`.`product_id` IS NOT NULL AND `Photo`.`filename` IS NOT NULL 111
6SELECT `Photo`.`id`, `Photo`.`filename`, `Photo`.`dir`, `Photo`.`mimetype`, `Photo`.`filesize`, `Photo`.`product_id`, `Photo`.`created`, `Photo`.`modified`, `Product`.`id`, `Product`.`title`, `Product`.`sdesc`, `Product`.`description`, `Product`.`thumb_id`, `Product`.`category_id`, `Product`.`photo_count`, `Product`.`order_no`, `Product`.`created`, `Product`.`modified` FROM `photos` AS `Photo` LEFT JOIN `products` AS `Product` ON (`Photo`.`product_id` = `Product`.`id`) WHERE `Photo`.`product_id` IS NOT NULL AND `Photo`.`filename` IS NOT NULL LIMIT 116, 1110
7SELECT `Product`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__sdesc`.`content`, `I18n__description`.`content` FROM `products` AS `Product` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Product`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Product' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__sdesc` ON (`Product`.`id` = `I18n__sdesc`.`foreign_key` AND `I18n__sdesc`.`model` = 'Product' AND `I18n__sdesc`.`field` = 'sdesc' AND `I18n__sdesc`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Product`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Product' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'bul') WHERE `Product`.`id` = 3 LIMIT 1111
8SELECT `Category`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__sdesc`.`content`, `I18n__description`.`content` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Category`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Category' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__sdesc` ON (`Category`.`id` = `I18n__sdesc`.`foreign_key` AND `I18n__sdesc`.`model` = 'Category' AND `I18n__sdesc`.`field` = 'sdesc' AND `I18n__sdesc`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Category`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Category' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'bul') WHERE `Category`.`parent_id` IS NULL AND `Category`.`product_count` > 0 ORDER BY `Category`.`lft` ASC 12121