Хотелско обзавеждане

Създайте неповторима атмосфера на ва?ите клиенти посредством индивидуалните цветови ре?ения за ва?ият семеен хотел и придайте удобсво на техният престой посредсвом здравинате и качеството на изработка на интериорното мебелно обзавеждане.
(default) 11 queries took 2 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `categories`12120
2DESCRIBE `photos`880
3DESCRIBE `products`10101
4DESCRIBE `i18n`660
5SELECT `Category`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__sdesc`.`content`, `I18n__description`.`content` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Category`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Category' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__sdesc` ON (`Category`.`id` = `I18n__sdesc`.`foreign_key` AND `I18n__sdesc`.`model` = 'Category' AND `I18n__sdesc`.`field` = 'sdesc' AND `I18n__sdesc`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Category`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Category' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'bul') WHERE `Category`.`id` = 9 LIMIT 1110
6SELECT `Product`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__sdesc`.`content`, `I18n__description`.`content`, `Product`.`id` FROM `products` AS `Product` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Product`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Product' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__sdesc` ON (`Product`.`id` = `I18n__sdesc`.`foreign_key` AND `I18n__sdesc`.`model` = 'Product' AND `I18n__sdesc`.`field` = 'sdesc' AND `I18n__sdesc`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Product`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Product' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'bul') WHERE `Product`.`category_id` = 9 220
7SELECT `Photo`.`id`, `Photo`.`filename`, `Photo`.`dir`, `Photo`.`mimetype`, `Photo`.`filesize`, `Photo`.`product_id`, `Photo`.`created`, `Photo`.`modified` FROM `photos` AS `Photo` WHERE `Photo`.`product_id` IN (17, 19) 13130
8SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `photos` AS `Photo` LEFT JOIN `products` AS `Product` ON (`Photo`.`product_id` = `Product`.`id`) WHERE `Photo`.`product_id` IS NOT NULL AND `Photo`.`filename` IS NOT NULL AND `Product`.`category_id` = 9 110
9SELECT `Photo`.`id`, `Photo`.`filename`, `Photo`.`dir`, `Photo`.`mimetype`, `Photo`.`filesize`, `Photo`.`product_id`, `Photo`.`created`, `Photo`.`modified`, `Product`.`id`, `Product`.`title`, `Product`.`sdesc`, `Product`.`description`, `Product`.`thumb_id`, `Product`.`category_id`, `Product`.`photo_count`, `Product`.`order_no`, `Product`.`created`, `Product`.`modified` FROM `photos` AS `Photo` LEFT JOIN `products` AS `Product` ON (`Photo`.`product_id` = `Product`.`id`) WHERE `Photo`.`product_id` IS NOT NULL AND `Photo`.`filename` IS NOT NULL AND `Product`.`category_id` = 9 LIMIT 9, 1110
10SELECT `Product`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__sdesc`.`content`, `I18n__description`.`content` FROM `products` AS `Product` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Product`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Product' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__sdesc` ON (`Product`.`id` = `I18n__sdesc`.`foreign_key` AND `I18n__sdesc`.`model` = 'Product' AND `I18n__sdesc`.`field` = 'sdesc' AND `I18n__sdesc`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Product`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Product' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'bul') WHERE `Product`.`id` = 19 LIMIT 1111
11SELECT `Category`.*, `I18n__title`.`content`, `I18n__sdesc`.`content`, `I18n__description`.`content` FROM `categories` AS `Category` LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__title` ON (`Category`.`id` = `I18n__title`.`foreign_key` AND `I18n__title`.`model` = 'Category' AND `I18n__title`.`field` = 'title' AND `I18n__title`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__sdesc` ON (`Category`.`id` = `I18n__sdesc`.`foreign_key` AND `I18n__sdesc`.`model` = 'Category' AND `I18n__sdesc`.`field` = 'sdesc' AND `I18n__sdesc`.`locale` = 'bul') LEFT JOIN `i18n` AS `I18n__description` ON (`Category`.`id` = `I18n__description`.`foreign_key` AND `I18n__description`.`model` = 'Category' AND `I18n__description`.`field` = 'description' AND `I18n__description`.`locale` = 'bul') WHERE `Category`.`parent_id` IS NULL AND `Category`.`product_count` > 0 ORDER BY `Category`.`lft` ASC 12120